Frans erfrecht en kinderen uit een eerder huwelijk

Erfrecht in Frankrijk

Door Mr. Rob van Schijndel, Fiscaal jurist

Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse inwoners van Frankrijk kinderen hebben uit een eerdere relatie.

Bovendien komt naar voren dat in veel gevallen de relatie met de kinderen nog goed is, ondanks de nieuwe partner.

Echter in sommige gevallen blijkt de relatie met één of meer kinderen minder goed te zijn….

Kiest u voor Frans of Nederlands erfrecht?

Het is sinds augustus 2015 toegestaan om de Nederlandse spelregels toe te laten passen op de verdeling van uw nalatenschap. Dit kan geregeld worden in het Nederlandse of Franse testament (eerste of laatste artikel: ik kies voor het Nederlandse erfrecht).

Grootste denkfout: ik kies voor het Nederlandse erfrecht, dus mijn kinderen moeten Nederlandse successierechten betalen.

Is Frans erfrecht van toepassing? En waar zijn successierechten verschuldigd?

Verdeling van de nalatenschap en betalen van successierechten zijn twee verschillende zaken.

U kunt zelf een keuze maken of u Nederlands of Frans erfrecht van toepassing verklaart. Echter in welk land er successierechten verschuldigd zijn, daar heeft u geen inspraak in. Dat wordt bepaald door de Nederlandse en Franse wetgever.

Indien u in Frankrijk woont, zullen er Franse successierechten verschuldigd zijn

Let op. Successierecht wordt in Frankrijk geheven, ongeacht de woonplaats van de kinderen. Uiteraard is de hoogte van de nalatenschap van invloed en ook de relatie met de overleden persoon is van groot belang. Zo is de langstlevende partner geen Franse successierechten verschuldigd.

Zo was mijn testament niet bedoeld

Als uw oudste kind een nalatenschap verkrijgt van uw nieuwe partner, is er 60% successierecht verschuldigd. Immers tussen de nieuwe partner en het kind uit uw eerdere relatie is er geen bloedverwantschap. U hebt er dan in het testament wellicht voor willen zorgen dat iedereen een even groot deel krijgt, maar vervolgens zorgen de Franse successierechten ervoor dat de uiteindelijke verkrijging heel anders is. Het ene kind ontvangt dan bijvoorbeeld € 100.000, de andere slechts € 40.000.

Is dat te voorkomen?

Ja, maar dat hangt van vele factoren af. Hoe is bijvoorbeeld het vermogen vastgesteld? Vaak zie je dat het grootste waarde in de woning zit en dan is het minder flexibel. Oplossingen kunnen zijn:

  • de "assurance de vie"
  • een adoptie
  • het correct opstellen van een testament (zodat de kinderen alleen van hun ¨eigen¨ ouder krijgen, vaak kan er dan worden gewerkt met vruchtgebruik en bloot eigendom).

Vraag advies bij een Franse notaris

In dit artikel zijn de hoofdlijnen aangegeven. Per geval dient dit goed bekeken te worden door een expert, die thuis is in de complexe Franse regelgeving. De specialist dient vooral bekend te zijn met het Franse erfrecht. De aangewezen persoon om eens mee te overleggen? Een Franse notaris!

 

Mr. Rob van Schijndel

Fiscaal jurist

www.frankrijkemigratie.nl  

Reactie schrijven

Commentaren: 0